Friday, March 22, 2013

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ျဖစ္ျခင္း၏အခြင့္အေရး

ဓိကက်မ္းပိုဒ္-
               လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာ တို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ။ ၂ေကာ၅း၁၇

အေထာက္အကူျပဳက်မ္းပိုဒ္မ်ား.......
     -ငါသည္တံခါးဝျဖစ္၏။ငါျဖင့္ဝင္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ထြက္ဝင္၍က်က္စားရာကို ေတြ႔ရ လိမ္မည္။
    - သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို႔သည္          အသက္လြတ္ရံုမွ် မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။
                    ေယာ ၁၀း၉-၁၀
    - ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ 
                     ေယာ ၁း၁၂
     - သင္တို႔သည္ အထက္က ေလာကီတရားသို႔လိုက္၍ အာကာသေကာင္းကင္၏ တန္ခိုးကိုအစိုးရေသာ မင္းတည္းဟူေသာ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာဝိညာဥ္၏ အလိုႏွင့္အညီ၊ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔၌က်င္လည္ ၾက၍၊ ထိုဒုစရိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေနေသာ သင္တို႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ။
                     ေယာ ၂း၁-၃
      - ခမည္း ေတာ္သည္သမၼာတရားကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကို သင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။
     - ထုိဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသား တို႔သည္ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူႏုိင္ၾက။ ထုိဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက၏။
                   ေယာ ၁၄း၁၆-၁၇
      - ဘုရားသခင္ကိုင္း၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈကိုင္း၊ သိေသာဥာဏ္အားျဖင့္၊ ေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း သည္ သင္တို႔၌မ်ား ျပားပါေစေသာ။
      - ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကိုဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူေသာ ဘုရားကိုသိေသာဥာဏ္အားျဖင့္၊ ငါ့တို႔ အားအသက္ရွင္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းႏွင္စပ္ဆုိင္ေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကို ဘုရားတန္ခုိး ေတာ္ သည္ ေပးသနားေတာ္မူၿပီ။
                          ၂ ေပ ၁း၂-၄
     - ၀ိညာဥ္ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ခ်စ္ျခင္း၊ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ၿငိမ္သက္ျခင္း၊စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊
ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
    - ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ် မျမစ္တား။ ဂလာ ၅း၂၂-၂၃

             ေျပာင္းလဲတယ္လို႔ေျပာလို႔ ကမာၻမွာေျပာင္းလဲလာတဲ့သတၱ၀ါေတြကိုခဏၾကည့္ဆင္ျခင္ရေအာင္
ဥပမာ...... ျခင္ ၊ လိပ္ျပာ ၊ ဖား စသည္ျဖင့္ေပါ့ အမ်ားၾကီးရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားမွ စြမ္း
ေတြပိုရွိလာ ၾကတယ္။ ေျပာင္းလဲသြားျပီးရင္လည္း အရင္ဘ၀လိုမေနေတာ့ဘူး အရင္ဘ၀လိုမေျပာေတာ့ဘူး
အရင္ဘ၀လိုမျမင္ေတာ့ဘူး။
             အဓိကက်မ္းပိုဒ္မွာဖတ္ခဲ့ျပီးတဲ့အတုိင္း လူမည္သည္ကား(မည္သူ႕ကိုမဆိုေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္) ခရစ္ေတာ္(သခင္ေယရႈ)၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏ လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လူဟာ
အသစ္ျဖစ္ဖို႔လိုတာလည္းဆိုေတာ့ လူေတြရဲ႕အဘ (ဘုရားသခင္ပထမဦးဆံုးဖန္ဆင္းေသာလူသား) အာဒံ ရဲ႕
DNA လို႔ေခၚတဲ့စြမ္းအားေတြရွိေနၾကလို႔ပဲ။ အဲဒီစြမ္းအားေၾကာင့္ဘာေတြျဖစ္လာလည္း   ဆိုေတာ့.....အရာ
အားလံုးကိုပိုင္ဆိုင္တဲ့ ထာ၀ရ အရွင္ဘုရားသခင္ကိုေတာ္လွန္ပုန္ကန္တဲ့ ဇာတိပကတိ အက်င့္ေတြေမြးက
တည္းကပါလာလို႔ ဘယ္သူ႔ဆီကမွမသင္ရဘဲနဲ႔ ဒုစရိုက္အက်င့္ေတြက်ဴးလြန္၍ ေဟာင္းႏြမ္းစုပ္ျပတ္ျပီး တဲ့
ဘ၀မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့(ပင္ပန္း)စြာအသက္ရွင္ေနရတယ္။ သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္စံုလင္တဲ့ ထာ၀ရဘုရား
နဲ႔အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတဲ့အတြက္ ညိမ္သက္ျခင္းမရွိၾကဘူး။ ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ မီးေခ်ာင္းဟာလွ်ပ္ စစ္နဲ႔အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အလင္းမလင္းနိုင္သလိုဘဲ.... လူသားေတြလဲ ဒီလိုျဖစ္ေနၾက တယ္။ ဒီဘ၀မွာ ဘာ့ေၾကာင့္လူလာျဖစ္ရတာလည္းဆိုတားမသိ။ ငါဟာဘယ္သူလည္းဆိုတာလည္းမသိ။ 
လူဘ၀သက္တမ္းကုန္လို႔ တမလြန္မွာလည္းဘယ္သြားလို႔ဘယ္လာရမွန္းမသိ... ေလာကရဲ႕တရားေတြက
ေတာ့ ေကာင္းတာလုပ္ရင္းေကာင္းတာေရာက္မယ္လို႔ ေကာင္းတာေလးေတြသြန္သင္ထားပါတယ္ ဒါေပမယ့္
ေကာင္းတာလုပ္မယ္လို႔ ၾကိဳးစားလိုက္တိုင္း မေကာင္းတာေတြဘဲလုပ္ျဖစ္၊ သူမ်ားေတြေရွ႕မွာေတာ့ မနည္း
ထိန္းျပီးေကာင္းေအာင္ေနေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အသိဆံုး၊ ကုသိုလ္ေတြလုပ္ျပီးမေကာင္းတာေတြဖံုးဖို႔လုပ္
ျပန္ေသာ္လည္း... နွိမ္ခ်တဲ့စိတ္မရွိ၊ ျဖဴစင္တဲ့စိတ္မရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာစာဆို ရွိတဲ့အတိုင္း "ကုသိုလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ" "မဟုတ္ပါဘူး ငရဲတစ္ပိႆာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ငရဲတစ္လွည္း" ဒါေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ရွင္
ေပါလုက ဒီအေသေကာင္ဘ၀ကေန ဘယ္သူကယ္လြတ္မလဲလို႔ ညည္းတြားျပီးအဆံုး... ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၇း၂၄-၂၅ မွာ...ဒီအေသေကာင္ဘ၀ကေန သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ဘယ္သူကယ္လြတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ၾကီးမာလွေပ၏....လို႔ေဖၚျပထားတယ္။ ေလာကမွာအသက္ရွင္တာ သံုးမ်ိဳးရွိပါ
တယ္.. ပထမ အပင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အပင္ေတြဟာ ရုပ္နဲ႔အသက္ရွင္ပါတယ္။ အပင္ေတြကိုခ်က္စားျပီး 
သက္သက္လြတ္လို႔ေျပာတာမွားပါတယ္။ ဒုတိယ ကေတာ့  တိရိစၧာန္ေတြ သူတို႔က စိတ္၊ ခႏၵာနဲ႔အသက္ရွင္
ပါတယ္။ သူတိုကစိတ္နဲ႔တိုင္ပင္ျပီးအလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ စိတ္ကခိုင္းတဲ့အတိုင္းသြားတယ္၊ လာတယ္၊ အိပ္တယ္၊ေမထုန္ျပဳၾကတယ္.. ဒါကတိရိစၧာန္ ပါ။ တတိယကလူ... လူက ခႏၵာ၊စိတ္၊၀ိညာဥ္ အသက္ရွင္တယ္လူမွာထူးျခားတာက၀ိညာဥ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္တမလြန္အတြက္ရွာေဖြၾကတယ္။ လူအထဲက
၀ိညာဥ္ကို ကမာၻဦးက်မ္း ၂း၇ ဘုရားသခင္က သူအထဲကဇီ၀အသက္ကို လူ၏နွာေခါင္းထဲကိုမႈတ္သြင္းထား
တယ္လို႔ ေဖၚျပထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူဟာ၀ိညာဥ္သေဘာနဲ႔အသက္္ရွင္ဖို႔ ဘုရာသခင္က ၀ိညာဥ္ကို
မႈတ္ထည့္ ေပးထားတယ္။ ၀ိညာဥ္သေဘာေတြကေတာ့..... -"၀ိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
- ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။
ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃" မွာေဖၚျပထာတယ္။ တခ်ိဳေတြက ဒီအတိုင္အသက္ရွင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းညည္းတြားၾက
တယ္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းတဲ့အသက္တာနဲ႔ေတာ့မရတာေသခ်ာတယ္။သို႔ေသာ္လည္းလူသစ္ဘ၀နဲ႔ ေတာ့အ
သက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္နိုင္တယ္။ ေယာ၁၀း၉ မွာသခင္ေယရႈက ငါသည္တခါး၀ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖၚျပထားတယ္
သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူသည္ ခ်က္ျခင္းဘုရားသခင္ေရွ႕မွာသန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္
သြားျပီး သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုေသျခင္းကေန ထေျမာက္ေစတဲ့တန္ခိုးေတာ္က ထိုသူအထဲမွာက်ိန္း၀ပ္ျပီး ျပဳျပင္
တယ္။ ဂလာတိ ၂း၂၀ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ကိုယ္တိုင္မရွင္ေတာ့ဘူး သခင္ခရစ္ေတာ္က သူ႔အထဲမွာရွင္တယ္...။ ထိုေၾကာင့္ထိုသူဟာ ေလာကမွာေနေပမယ့္ဘုရားသားအျဖစ္နဲ႔အသက္ရွင္ေလွ်ာက္
လွမ္းလာတယ္..ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ထိုသူကိုျပဳျပင္သြားတယ္...ထိုလူမ်ိဳးကို ဘုရား
သခင္က သူမႈတ္သြင္းထားတဲ့ ၀ိညာဥ္မွာစကားေျပာတယ္ ၀ိညာဥ္က စိတ္ကိုညြန္ၾကားတယ္...စိတ္ကနာ ခံျပီး...ကိုယ္ခႏၵၵာကိုညြန္ၾကားတယ္။ ထိုလူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္တာမွာ ၀ိညာဥ္ပကတိအက်င့္ေတြဟာ ၾကိဳးစားျပီးက်င့္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ အလိုလိုေနရင္း သူ႔အသက္တာမွာ ေတြေနရတယ္။ ၀ိညာဥ္အသီးေတြသီး
လာတယ္..။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သခင္ေယရႈဟာ ေသသြားတဲ့ဘုရားမဟုတ္ဘူးအသက္ရွင္တဲ့ ဘုရား
ဘုရားျဖစ္တယ္... ေျမၾကီးကျဖစ္တဲ့ဘုရားမဟုတ္ဘူး ေကာင္းကင္ကေန ဘုရားဇာတိကို စြန္႔ျပီး လူသားအား
လံုးကိုခ်စ္လြန္းလို႔ အျပစ္ေၾကြးေတြ ဆပ္ေပးဖို႔ရန္ လူ႔ဇာတိလာေရာက္ခံယူတာျဖစ္တယ္။ သူေျပာတယ္ ေျပာ
တဲ့အတိုင္း အေသခံျပီး သံုးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ေသျခင္းကိုေအာင္ျပီး အသက္ျပန္ရွင္တဲ့ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားမွန္ရင္ မေသရဘူး ေသျခင္းကိုေအာင္ရမယ္....။ ဒါေၾကာင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ပါက လူ
ေဟာင္းဘ၀ကေန လူသစ္ကိုပိုင္ဆိုင္ရတယ္ ေကာင္းကင္နိုင္ငံသားျဖစ္ရတယ္။ လူသားေတြရွာေဖြေနတဲ့
ျငိမ္သက္ျခင္းကိုခံစားရတယ္။ ယၡဳဘ၀ေနာင္ဘ၀အတြက္ ပူပန္စရာမလုိဘဲ စိတ္ခ်မႈကိုလည္းရရွိပိုင္ဆိုင္ရပါ
တယ္။ ျမန္မာစကားပံုရွိပါတယ္...."သိသူေဖၚစား မသိသူေက်ာ္သြား" ဘုရားသခင္ကသခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္
အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးေသာထာ၀ရအသက္သည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြရယူပိုင္ဆိုင္နိုင္ရန္ဘုရားကေပး
ေနပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေမတၱာျဖင့္ေ၀ငွလိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

ငါအခ်ိန္တုိင္းစဥ္စားေနတာ....
မင္းရဲ႔အေၾကာင္းေတြ......
အိပ္မရတဲ့ငါရဲ့အေမွာင္ညေတြမွာ
မင္းပုံရိပ္ေတြနဲ့ပဲငါအေဖၚၿပဳေနခဲ့တာ...
ခံစားဖုိ့သက္သက္ၾကီးပဲလား...
နင္ေပ်ာ္ၿမဴးေနတဲ႔အခ်ိန္ေလးေတြကုိငါၿမင္တုိင္း.....
ငါရင္ထဲမွာအရာရာကုိေမ့ေပ်ာက္သြားတယ္..
နင္စိတ္ညစ္ေနတဲ့အခုိက္မွာ
ငါအရာအားလံုးနဲ့ဆန့္က်င့္ဘက္ၿဖစ္သြားတယ္
ဒါမၿဖစ္သင့္ဘူလုိ့ထင္ေပမဲ့
ငါစိတ္ကမင္းရဲ့ဆီမွာအၿမဲေရာက္ေနခဲ့တာ....
ဘာတတ္နုိင္မလဲ..အရာအားလုံးနဲ့ငါ.......
ဆန့္က်င့္ၿပီးေနနုိင္တယ္......
ဒါေပမဲ့မင္း၇ဲ့အၿပဳံးေတြေ၀းမွာကုိေတာ့
ငါအရမ္းေၾကာက္တယ္ ခ်စ္သူရယ----
အရာအားလုံးဟာ ျပီးဆုံးခဲ႔တယ္
ဆုိေပမဲ႔ ငါ႔ရင္ထဲမွာ
အရာအားလုံးဟာ မေန႔တစ္ေန႔ကလုိပါပဲ
ခ်စ္သူရယ္....

မင္းရဲ႔ ရယ္ေမာ ေလွာင္ရီသံေတြ
ၾကားမွာ ငါဟာ က်ိန္စာသင္႔ေနတဲ႔
သူတစ္ေယာက္လုိ ဆြံအခဲ႔ရတယ္
ခ်စ္သူ................

တျခားရင္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ေနတဲ႔မင္းကုိ
ငါက မင္းေပ်ာ္ေနလားလုိ႔
ေမးေတာ႔ ဒီလုိပါပဲလုိ႔ မင္းေျပာခဲ႔တယ္ေနာ္
အခု သစၥာမရွိတဲ႔မင္းကုိ
ေစာင္႔ေမ်ွာ္ေနတဲ႔ငါ႔အတြက္ ဘယ္သူ႔ကို ေမးေမး
ငါ႔ ကုိ အရူးလုိ႔ပဲ ေျပာၾကမွာပါပဲ
ခ်စ္သူရယ္..........

ေနာက္ဆုံး ငါ႔အေပၚအနစ္နာခံတဲ႔
ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ကုိ ငါရခဲ႔ပါတယ္
ငါ႔ရဲ႔ တန္ျပန္တဲ႔ သက္ေရာက္မွဳကုိ
ငါ ခံစားရတယ္လုိ႔ပဲ ငါသတ္မွတ္ပါတယ္
ခ်စ္သူ......

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မင္းငါ႔ကုိ
ျပန္ဆက္သြယ္လာတယ္....
ငါေမးခဲ႔သလုိပဲ မင္းငါ႔ကုိေမးလာတယ္
မင္းေပ်ာ္ေနလားတဲ႔
ငါမင္းကုိ ျပန္ေျဖခဲ႔တယ္
" ဒီလုိပါပဲ" လုိ႔.............................

အရာအားလုံးဟာ တစ္ကယ္ပဲ
ျပီးဆုံးသြားခဲ႔ပါျပီ......ခ်စ္သူရယ္....
မင္းနဲ႔ ငါ ဟာ အေ၀းဆုံးကုိ
ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ခဲ႔ရျပီပဲ ခ်စ္သူ...............................................